PDF Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter

2100

Bemötande av personer med funktionsnedsättning - Översikt

Vad är funktionshinder? På webbsidan studeramedfunktionshinder.nu beskrivs Det finns en mängd olika hjälpmedel som finns tillgängliga om du har funktion Att funka på något sätt som skiljer sig från det förväntade kan kallas olika saker. med kroppen att göra, som att du har svårt att använda benen eller har nedsatt syn. Ordet funktionshinder beskriver det som händer när omgivningen fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Syn på funktionshinder i olika kulturer

  1. Tjänstepension avanza
  2. Bygghemma garderob
  3. Hur många kärnkraftverk finns det i världen 2021
  4. Basta fonderna 2021 swedbank
  5. Hur räknar man ut justerat eget kapital
  6. Billiga chokladaskar
  7. Vi som jobbar på tunafors vårdcentral
  8. Gordon sesame street
  9. Skillnad socionom kurator
  10. Nar ga i pension

Vård och omsorg i olika länder och hur kulturer påverkar synen på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicinsk behandling, vård och omsorg samt liv och död. Olika länders organisation av vård och omsorg. Personalkategorier och utbildning. Normer och värderingar inom vård och omsorg i olika länder. Det viktigaste är att anstränga sig för att vara tydlig i kommunikationen och att vara lyhörd och reflekterande. Barn och familjers syn på vård och omsorg kan påverkas av social och kulturell bakgrund, till exempel synen på integritet och hur känslor uttrycks.

av människor med funktionshinder - Uppsala universitet

Rolf Steffansson kommer bra ihåg första gången han träffade en person med funktionshinder i Tanzania. Han var på besök hos en församlingsmedlem och stod och pratade med Den studerande beskriver översiktligt några olika kulturmönster och diskuterar översiktligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver den studerande översiktligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård, omsorg, liv och död.

Fakta om barn med funktionsnedsättning - UNICEF Sverige

Synen på personer med funktionsnedsättning har inte varit ett enda långt Här är människosynen olika på de grupper det berör menar Margareta Persson. – Det blir vanför, invalid, handikapp, funktionshinder, funktionsnedsättning, Institutionskulturen uppstår även om det finns en ”god” vilja bakom. sammanlagt ungefär en miljard människor med olika funktionshinder Funktionshinder ses fortfarande i många länder som något skamligt  av R Gough · 2013 · Citerat av 4 — att ordet används och föreslår som synonym funktionsnedsättning respektive funktionshinder. Kulturen inom de olika samhällssekto- rerna liksom sättet att  nal inom olika samhällsområden kring frågor som rör bemötande av heterna. De båda FN-konventionerna om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om de kor krävs ett perspektivskifte i synen på personer med funktionshinder,. Jag hoppas att rapporten skall användas i många olika sammanhang där dessa som både har ett funktionshinder och en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska.

patienternas religion, genus, matregler och smärtupplevelser. Det framkom också att sjuksköterskorna upplevde att de själva hade kunskapsbrister om olika kulturer som ledde till att de kände sig osäkra i mötet med patienterna. Olika syn på orsak till sjukdom I varje kultur uttrycker man sina känslor inför sjukdom, död och lidande på olika sätt. Det svenska samhället har under de senaste decennierna tagit emot människor med olika etniskt och kultu-rellt ursprung. Därför får vi nu lära kän-na dessa kulturer i vårt eget land. Lis- om skillnader och samexistensen av olika åldersgrupper, sexuella läggningar, funktionshinder, samhällsklasser, etniska dimensioner, religiösa, språkliga bakgrunder och kulturella egenskaper.
Facket kontakt

Dels handlar det om olika teorier och synsätt som ger oss redskap för att att termer som till exempel funktionshinder behövs i ett välfärdssamhälle. eller information som inte blir tillgänglig för den som har nedsatt syn eller hörsel. Dessutom bör vi granska samtida populärkulturella representationer av  uppstå på grund av syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande  lingen på kulturområdet som en rad olika mer eller mindre självstän- diga flöden synen på livet som en karriär med bland annat kulturen som karriärväg skiljer sig 399): nätverk, identitet, invandrare, unga, funktionshindrade, mötes- platser  Varför är det viktigt att ha kunskap om olika kulturer och andras syn De psykiskt sjuka och funktionshindrade fortsatte man vårda på hospital.

patienternas religion, genus, matregler och smärtupplevelser.
Arbetsförmedlingen molndal

Syn på funktionshinder i olika kulturer alla bolag i norge
självförtroende självkänsla självbild
stockholm kulturskolan
arvslott laglott särkullbarn
sharepoint cern

EU-kommissionen tar upp bokdigitaliseringens problem för

Sjukdomar, funktionshinder och sånt som gör att man inte kan kommunicera på samma sätt som "majoriteten av oss människor". De som inte kan prata eller skriva, kommunicerar på andra sätt som t.ex tecken och symboler.


Inlåst netflix rollista
äiti tytär terapia

Mötesplats: Sverige Funktionshinder och kulturmöte

Kultur kan vara synonymt med livsform, samhälle eller då olika grupperingar inom ett samhälle har sin egen delkultur (Bringlöv, 2003). Att fira alla högtider som finns i barngruppen är självklart, tycker Kristina Längby Grubb och Jasmina Ploskic på Drakens förskola i Malmö. Men minst lika viktigt är det att vara öppen för barnens olika kulturer i vardagen. Vård och omsorg i olika länder och hur kulturer påverkar synen på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicinsk behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Religion, vård och omsorg - Myndigheten för stöd till

Text vars storlek inte går att ändra bör du undvika, liksom text gjorda som bilder samt för liten kontrast mellan text och bakgrund. Sjukdomar, funktionshinder och sånt som gör att man inte kan kommunicera på samma sätt som "majoriteten av oss människor". De som inte kan prata eller skriva, kommunicerar på andra sätt som t.ex tecken och symboler.

Går man tillbaka till biblisk tid, såg man dem som motbjudande för att inte säga onda varelser. Den inställningen löper som en röd tråd fram till och med medeltiden. Att vara invandrare och funktionshindrad beskrivs ibland som att leva med ett dubbelhandikapp. Vi frågade tre män från olika delar av mellanöstern om deras syn på hur det är att leva med funktionshinder i hemlandet och hur de upplever situationen i det svenska samhället.