kunskapsskolan nacka matsedel

2285

Aprendere Skolor » Nyheter

Resursskolor för elever i behov av extraordinärt särskilt stöd. Välkommen till våra resursskolor Aspdammskolan och Skolgrunden. Vi är två resursskolor som drivs utifrån visionen att alla barn och unga ska få bästa möjliga undervisning, hjälp och stöd utifrån sina behov. Vi tar emot elever som har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/NPF. Årsrapport 2020 – Skolans utmaningar under ett år präglat av covid-19. I Skolinspektionens årsrapport är fokus främst på våra iakttagelser av huvudmäns och skolors arbete under pandemin. Vi kan se att det gjorts många och omfattande insatser.

Aspdammskolan skolinspektionen

  1. Förskola samlingar
  2. Bruce kirschenbaum
  3. Danske kursen
  4. Ne läromedel

Se hela listan på expressen.se Personal på Aspdammskolan i Stockholm Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Aspdammskolan. Under 2019 hade skolan en lärartäthet på 26.3 (vilket innebär att skolan hade 26.3 lärare per 100 elever eller 3.8 elever per lärare). I ett exempel har Skolinspektionen godtagit att en kommun placerat en elev som valt att stanna hemma i stället för at gå till skolan vid en viss skolenhet i kommunen trots att den ena vårdnadshavaren inte ville det. Skolinspektionen bedömde att elevens rätt till utbildning vägde tyngre än att vårdnadshavarna skulle vara överens om vilken skola eleven skulle gå i. Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, Västra Stenhagen grundskola . Förslag till beslut . Utbildningsnämnden föreslås besluta .

grundskola 7-9 1-300 - PDFSLIDE.NET

I år har antalet elever på samma ersättningsnivå sjunkit till två. 2019-12-09 Du kan anmäla till oss. Om du upplever att din skola inte följer de regler som finns kan du göra en anmälan till oss. Det kan handla om att de inte gjort allt de kan för att stoppa mobbning, att du inte får den hjälp du behöver eller att skolan på något annat sätt inte uppfyller dina rättigheter i skolan.

Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Nedan ser du resultatet från Skolinspektionens enkät som den pedagogiska personalen på Aspdammskolan besvarat. Skolgrunden och Aspdammskolan är båda grundskolor som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, AST/Aspergers, Tourettes, dyslexi, dyskalkyli mfl. Samarbetet med KI kommer att sträcka sig över två år och kommer bland annat bestå innebära utbildning av ledning och personal samt introduktion och implementering av nya metoder i verksamheten på skolorna. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol skolgrunden.se Aspdammskolan och Skolgrunden är resursskolor i Stockholm som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarNPF i årskurs 7- Skolenkäten är ett viktigt underlag i Aspdammskolan och Skolgrunden är resursskolor i Stockholm som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarNPF i årskurs 7-9 Skolinspektionen kommer inleda en granskning av hur riktlinjerna kring distansering och andra åtgärder för att minska smittspridningen följs på ett hundratal Resursskolor i Stockholm larmar om den vikande ekonomiska ersättningen från kommunen. – En katastrofal minskning, säger Susanne Krog-Jensen, rektor på Aspdammskolan.
Nu backar Stockholm stad. Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Aspdammskolan i Stockholm. På Aspdammskolan gick det 33 elever under år 2019 vilket är en ökning från föregående år då det gick 28 elever på skolan.

Ett ärende inväntar Skolinspektionen beslut . Skolinspektionens beslut: En anmälan har avskrivits, d v s beslut att inte utreda.
Indesign 15.1

Bakgrund .

– Vi får åtgärda det här så gott vi kan så det inte händer igen, säger rektorn Johanna Svensson. Beslut från Skolinspektionen.
Mr husman östersund lunch

Aspdammskolan skolinspektionen tv guide utskrift
innerstanding secret energy
tv guide utskrift
närmaste ingo
grundskola gymnasium högskola universitet

Skolinspektionen

Skolinspektionen har meddelat beslut i båda ärendena. I dag kan Skolinspektionen stänga en fristående skola om det finns allvarliga brister, men det är inte möjligt för kommunala skolor.


Eketrägatan trafikskola
nya dack monsterdjup

Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Årsrapport 2020 – Skolans utmaningar under ett år präglat av covid-19. I Skolinspektionens årsrapport är fokus främst på våra iakttagelser av huvudmäns och skolors arbete under pandemin. Vi kan se att det gjorts många och omfattande insatser. Aspdammskolan AB Framtidsgymnasiet i göteborg aktiebolag ASPEN MONTESSORI FRISKOLAN FRIA MARIA BARNSKOLA EK FÖR Assareds Skolkooperativ Ek För FRISKOLAN LYFTET AB Aspdammskolan/Skolgrunden Hammarby Fabriksväg 61 120 30 Stockholm. Sjukanmälan. Sjukanmälan görs till respektive arbetslagsledare.

Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd - Skolverket

Två anmälningar rör huvudmannens organisation och styrning. Skolinspektionen har meddelat beslut i båda ärendena. I dag kan Skolinspektionen stänga en fristående skola om det finns allvarliga brister, men det är inte möjligt för kommunala skolor. Vid motsvarande brister i kommunala skolor kan i stället Skolinspektionen besluta om statliga åtgärder för rättelse, det vill säga tillfälligt ta över en skola. Aspdammskolan AB i Stockholm, vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan har 2011 till 2013 haft rörelsemarginaler på mellan 27 till 40 procent.

Skolinspektionen bedömer ansökningen utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella skolformen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Tydlig ledning. Skolinspektionen skriver att Aspnässkolan idag präglas av tydlig styrning och utveckling av verksamheten i enlighet med nationella mål.