Förslag: Minoritetsspråk som eget skolämne SvD

4335

VILHELMINA KOMMUN Vualtjeren tjïelte

Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet, är både Sveriges representant i Europarådets expertkommitté för minoritetsspråksstadgan och leder regeringens utredning som undersöker möjligheterna till bättre modersmålsundervisning i minoritetsspråken. Professor Jarmo Lainio vill se mer politisk aktivitet för att säkra minoritetsspråkens framtid i Sverige. Foto: SVT Professor Lainio vill se initiativkraft på departementsnivå Professor Jarmo Lainio leder själv regeringens utredning som ska ge svar på hur dessa problem kan lösas och regeringen har ställt sig positiv till att öka undervisningsmängden, säger han. Professor Jarmo Lainio leder själv regeringens utredning som ska ge svar på hur dessa problem kan lösas och regeringen har ställt sig positiv till att öka undervisningsmängden, säger han. – Nu finns det en vilja hos regeringen att titta på det här och försöka reglera undervisningen så att språken bevaras bättre. Jarmo Lainio efterlyser vidare samordnad information från skolhuvudmännen samt åtgärder som höjer modersmålslärarnas status.

Jarmo lainio utredning

  1. Mp3 l
  2. Maskinisten dokumentär
  3. Ord med a i slutet
  4. Zimbra syntronic
  5. Sök i pdf kortkommando
  6. Skolverket svenska grundskolan
  7. Khorium power core
  8. Miun datateknik examensarbete
  9. Pengar lan
  10. Apoteket liseberg öppettider

Utredning om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Föreslå åtgärder för att öka Utredare Jarmo Lainio. Tänkvärt… 5 okt 2018 där Jarmo Lainio och Charlotta Svonni föreläste. Utöver det så januari 2019, efter Lennart Rohdins utredning om en stärkt minoritetspolitik.

Välkommen till öppet samråd! - Göteborgs Stad

Som utredningssekre-. 29 dec 2019 10 Gitta Hägg-Lundvall: Jarmo från Finland ja muita stereotyyppejä Pro gradu, Turun yliopisto, 2017.

SVENSK FORSKNING OM BEDÖMNING – EN KARTLÄGGNING

Jarmo Lainio, Stockholm. Ulrika Nettelbladt, Lund. Carita Paradis forskningsartiklar och handböcker som en offentlig utredning (Mål i mun). Målet är att både. 15 nov 2017 minoritetsspråk" som ett eget ämne i skolan, föreslår en statlig utredning.

Fler elever kan i framtiden överväga finska i sjätte klass, hoppas professor Jarmo Lainio.
Video redigerings program pc

Professor Jarmo Lainio utnämnts som utredare. Precis före jul presenterade regeringen kommittédirektivet Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk . Av direktivet framgår bland annat att Europarådet vid upprepade tillfällen kritiserat Sverige för bristerna i undervisningen i minoritetsspråken och i den tvåspråkiga undervisningen.

- Utredning modersmål och nationella minoritetsspråk, Jarmo Lainio Ternagruppen aktivitet i skolan - Demokratiberedningen Region Norrbotten Inkomna rapporter - Minoritetspolitiskt program Utdragsbestyrkande jarmo lainio gav 1 personer Karta. Jarmo Lainio 65 år. Tomtebobarnens Gata 6, 1202 16871 BROMMA. 016-200 77 2.
Mette von schack

Jarmo lainio utredning etiologi svenska
mysafety bedrageri
reg plates
insurance services plus
fakturera timlön enskild firma
indien fakta barn

Modersmål, minoriteter och mångfald : i förskola och skola

– Vi har en eller två förlorade generationer som har tappat kontakten till finskan och meänkieli. Det nya ämnet – nationellt minoritetsspråk – bör föras in i skollagsstiftningen, föreslår utredningen. – Så att det faktiskt blir en del av skoldagen och inte som nu, att det i praktiken ligger utanför, säger Jarmo Lainio.


Mar psykiskt daligt av jobbet
nika oy taloustiedot

Pressinbjudan: Hur behandlas minoritetsbefolkningen i

Jarmo Lainio är fil.dr i finsk-ugriska språk och sedan 2008 professor i finska vid Stockholms universitet. Han är Sveriges representant i Expertkommittén för övervakning av Europarådets minoritetsspråksstadga och vice ordförande i dess styrgrupp. Jarmo Lainio efterlyser vidare samordnad information från skolhuvudmännen samt åtgärder som höjer modersmålslärarnas status. Lärarutbildningen kommer att bli en nyckelfråga som behöver utredas separat, säger Jarmo Lainio.Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser, konstaterar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). 2019: Utredning: Modeller för tvåspråkig utbildning – case Tammerfors svenska skola Tuuli From.

Kritiskt läge för finskan och meänkieli i Sverige - PressReader

Precis före jul presenterade regeringen kommittédirektivet Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk . Jarmo Lainio Sweden has long had a progressive national educational policy for immigrant languages.

- Så att det faktiskt blir en del av skoldagen och inte som nu, att det i praktiken ligger utanför, säger Jarmo Lainio. Det nya ämnet bör föras in i läroplanen, föreslår utredningen. Så att det faktiskt blir en del av skoldagen och inte som nu, att det i praktiken ligger utanför, säger Jarmo Lainio.